Obchodní podmínky

A. Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude:

 • Dodávat zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.feng-suej-obchod.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
 • Dodávat zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.
 • Přikládat prodejní doklad - v každém balíčku bude vedle objednaného zboží také doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.
 • Informovat o stavu vyřízení objednávky elektronickou poštou - o přijetí objednávky a její expedici.
 • V případě jakýchkoliv problémů ve věci dodacích lhůt bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu a balné.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

B. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

C. Závaznost objednávek

 • Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

D. Dodací a platební podmínky

 • Běžná doba expedice balíčku na dobírku se pohybuje mezi 3-14 dny. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty na dobírku. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na příslušné poště po dobu stanovenou zákonem o Českých poštách.

VÝŠE POPLATKŮ: (platné pro území ČR)

 1. U objednávek v celkové hodnotě do 2.000 Kč vč. DPH hradí poštovné za dobírku odběratel.
 2. U objednávky zboží do 250 Kč hradí odběratel příplatek za balné 30 Kč.
 3. U objednávek v celkové hodnotě nad 2.000 Kč vč. DPH hradí poštovné a balné v plné výši dodavatel.
 4. Cena poštovného je stanovena jednotně částkou 120,- Kč.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

E. Expedice zboží

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v tomto termínu doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

F. Záruka a Reklamace

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou (IČO) se řídí dle Obchodního zákoníku.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.feng-suej-obchod.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: info@feng-suej-obchod.cz
 3. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 4. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
 5. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 6. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.